H黵ses
31 May齭 2020 Pazar
Anasayfa > G躈DEM > B躖躃轊H軷,SALGINNEDEN軾LE A軱ELER軳E KAVU轆MAYAN 中RENC軱ER軳 YANINDA

B躖躃轊H軷,SALGINNEDEN軾LE A軱ELER軳E KAVU轆MAYAN 中RENC軱ER軳 YANINDA

24.03.2020 15:25 12 14 16 18 yazd齬
B躖躃轊H軷,SALGINNEDEN軾LE A軱ELER軳E KAVU轆MAYAN 中RENC軱ER軳 YANINDA
B躖躃轊H軷,SALGINNEDEN軾LE A軱ELER軳E KAVU轆MAYAN 中RENC軱ER軳 YANINDA

B躖躃轊H軷,SALGINNEDEN軾LE A軱ELER軳E KAVU轆MAYAN 中RENC軱ER軳 YANINDA

B躖躃轊H軷扗EN AZER 躈軻ERS軹E 中RENC軱ER軳E ERZAK KOL軸

躄KELER軳E D諲EMEYEN 中RENC軱ERE GIDA YARDIMI

BA轐AN SE荅R, YARDIM TALEB軳DE BULUNAN 中RENC軱ERE KISA S躌EDE YANIT VERD

Mersin B鼀黭㧐hir Belediyesi,Koronavir黶 salg齨 sebebiyle al齨an tedbirler kapsam齨da,黮kelerin s齨齬lar齨 kapatmas nedeniyle evlerine d鰊emeyen yabanc uyruklu 黱iversite 鲳rencilerinin yard齧 鏰餽齭齨a k齭a s黵ede yan齮 verdi.

躭kelerindeki bankalar齨 kapal olmas齨dan dolay ailelerinden maddi yard齧 alamayan 鲳renciler, B鼀黭㧐hir Belediye Ba⺧an Vahap Se鏴r抏 mail ve sosyal medya arac齦齳la ula⺶. G齞a yard齧 talebinde bulunan 鲳rencilere k齭a s黵ede yan齮 veren B鼀黭㧐hir, i鏸nde temel g齞a malzemelerinin bulundu饀 kolilerle 鲳rencilerin kap齭齨 鏰ld.

MERS軳/(FOTO蠷AFLI-G諶躈T躄)

Mersin B鼀黭㧐hir Belediyesi, k齭a s黵ede d黱yay saran ve yak齨 zamanda T黵kiye抎e de etkisini g鰏teren Koronavir黶(COVID-19) salg齨 nedeniyle halk sa餷齨 koruma ad齨a 鰊lemler alarak, 鰊emli bir鏾k hizmet y黵黷meye devam ederken, ma餯ur olan ki㱮lerin de taleplerine k齭a s黵ede yan齮 veriyor. Vir黶 tehdidine kar al齨an tedbirler kapsam齨da, 黮kelerine d鰊emeyen Azeri 黱iversite 鲳rencilerinin g齞a yard齧 鏰餽齭齨a B鼀黭㧐hir Belediyesi ko⺶u.

Ba⺧an Se鏴r抏 ulap, ma餯uriyetlerini ilettiler

Azerbaycan抎a salg齨a kar al齨an 鰊lemler kapsam齨da bankalar齨 kapal olmas齨dan dolay ailelerinden maddi destek g鰎emeyen 鲳renciler, B鼀黭㧐hir Belediye Ba⺧an Vahap Se鏴r抏 mail ve sosyal medya arac齦齳la ula⺶. G齞a yard齧 talebinde bulunan 鲳rencilere k齭a s黵ede yan齮 veren B鼀黭㧐hir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Ba⺧anl b黱yesinde g鰎ev yapan ekipler,sosyal hizmetler uzman齨齨 yapt gerekli incelemeler sonucundai鏸nde temel g齞a malzemelerinin bulundu饀 kolilerle 鲳rencilerin kap齭齨 鏰ld.

輓celemeyi yapan B鼀黭㧐hir b黱yesinde g鰎ev yapan Yusuf Yazg, Mersin抎e yayan Azeri 鲳rencilerin ulam s齨齬lamas齨dan dolay ailelerinin yan齨a gidememesi ve onlar齨 kendilerine 黮kelerindeki s齨齬lamalardan dolay herhangi bir maddi destek g鰊deremedikleri i鏸n bu yard齧 yap齳oruz. Ba⺧an齧齴抋 mail yoluyla Azeri bir 鲳renci ulayor. Zor durumda olduklar齨 s鰕l鼀or. Gelen maile istinaden incelemeye gittim. 輓celemeden sonra b鰕le bir yard齧齨 uygun olabilece餴ne arkadaar齧齴la karar verdik. Olumsuz rtlardan dolay 鲳rencilerden gelen talepler do餽ultusunda onlarla ilgilenece餴z dedi.

Mersin 躰iversitesi Radyo Sinema ve Televizyon 鲳rencisi Azer Panahov,揤ir黶 sebebiyle 黮kemizde bankalar kapand i鏸n ailemizden maddi destek alam齳oruz. Bir arkadam齴 g齞a yard齧 i鏸n Ba⺧an齧齴抋 ula⺶. O da sa餺lsun bu olaya duyars齴 kalmad ve bize yard齧c oldu. 莖k te㧐kk黵 ederiz diye konu⺶u.

Mersin 躰iversitesi psikoloji 鲳rencisi Aydan Mammadova,揔oronavir黶 y鼁黱den 黮kemize gidemiyoruz. S齨齬lar kapal ve bankalar齧齴 da kapal oldu饀 i鏸n ailelerimizden maddi destek alam齳oruz. Ba⺧an齧齴抋 te㧐kk黵 ederiz, sa olsunlar ifadelerine yer verdi.

M黭errem Tollu 468x60
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.
Kategorinin Di餰r Haberleri